Телефон: 067 541 21 32

Робочі години: Пн-Пт 9:00-18:00


Професійні дезінфікуючі засоби

Телефон: 067 541 21 32

Робочі години: Пн-Пт 9:00-18:00


Професійні дезінфікуючі засоби

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

1. Загальні положення
1. 1. Справжня оферта, являється офіційною пропозицією НВПП «Дезо», далі по тексту — «Продавець», заключить Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту — «Договір», і розміщує публічну оферту ( пропозицію ) на офіційному інтернет-сайті Продавця «https://dezo.com.ua» ( далі – «Інтернет-сайт»).
1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.
2. Поняття та визначення
2.1. В теперішній оферті, якщо контекст не вимагає інакшого, наведені нижче терміни мають наступні значення:
«Товар» – засіб дезінфекції; «Інтернет-магазин» – відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди; «Продавець» – компанія, релізуюча товари, подані на Інтернет-сайті; «Покупець» – фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче; «Замовлення» – вибір окремих позицій з переліку товарів, що вказані Покупцем при розміщенні замовлення та проведенні оплати.
3. Предмет Договору
3.1. Продавець зобов’язаний передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:
добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині; самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині; оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині; обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.
4. Порядок оформлення замовлення
4.1. Покупець має право оформити замовлення на всі товари, що знаходяться на Сайті Інтернет-магазину та є у наявності.
4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості.
4.3. При відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов’язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).
4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.
5. Порядок оплати замовлення Накладеним платежем
5.1. Оплата здійснюється по факту отримання товару у відділенні транспортних компаній за готівковий розрахунок у гривнях.
5.2. При не надходження коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.
6. Умови доставки замовлення
6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних компаній, де і здійснюється видача замовлень.
6.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи згідно законодавства України.
7. Права та обов’язки сторін:
7.1. Продавець має право:
в односторонньому порядку призупинити надання послуг за справжнього договора в випадку порушення Покупцем умов справжнього договора.
7.2. Покупець зобов’язаний:
своєчасно оплатити та отримати замовленя за умовами справжнього Договора.
7.3. Покупець має право:
оформити замовлення в Інтернет-магазині; оформити електронний договір; вимагати від Продавця виконання умов справжнього Договору.
8. Відповідальність сторін
8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому справжнім договором та чинним законодавством України.
8.2. Продавець не несе відповідальності за:
змінений виробником зовнішній вигляд Товару; за незначну невідповідність кольорової гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різній колірній передачі моніторів персональних комп’ютерів ОКРЕМИХ моделей; з зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення; за затримку і перебої в наданні послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю; за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет; за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адресу, логіна і пароля третім особам.
8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.
8.4. У разі обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.
8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.
9. Інші умови
9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до справжнього договору за умовою попередньої публікації його на сайті https://dezo.com.ua/
9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через мережу Інтернет.
9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззаперечну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».
9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)
9.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»
9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.
9.7. Інформація, яку надає Покупець, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і т. п.
10. Порядок повернення товару належної якості
10.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України.
10.2. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця.
10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов’язаних з доставкою товару Покупцеві.
11. Термін дії договору
11.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України “Про електронну комерцію”.
11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів.
11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Made with